Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

tisdag 8 februari 2011

Filosofiska hörnet

Uppdrag: Definiera droppe.

  • Den mängd vätska som behövs för att övervinna ytspänningen över den yta som vätskan ifråga är förbunden med. (fysikalisk definition)
  • Det djup av sorg (eller dess motsats) som krävs för att nervbanorna i hjärnan skall påverka tårkanalerna att reagera och utsöndra mer än vad som krävs för att hålla ögongloben normalt fuktig (känslomässig definition)
  • Det tillstånd av obetydlighet som föranleder kommentaren "en droppe i havet". (definitionsmässig definition)
  • Den mängd manlig sädesvätska som innehåller tillräckligt många spermier för att befrukta alla fertila kvinnor i Uppsala och därmed teoretiskt sett skulle öka befolkningen där med ca 75.000 inom loppet av 9 månader. (demografisk definition) 
Ja, om nån kommer på fler käcka definitioner så är ni välkomna!

1 kommentar:

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: