Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

onsdag 14 november 2012

Oppidum d' Ensérune

Efter att ha läst bl a den  utmärkta bloggen "Livskvalitet som pensionär i Europa" (http://france-midi.blogspot.se/) så letade vi oss till detta  lilla berg mitt i odlingslandskapet. Det var inte så svårt egentligen. Man åker från Beziers utan att välja motorvägen och åker mot Narbonne. När man kommer till Nissan lez Ensérune så är man framme och skall svänga av till höger. Det är skyltat från vägen och man kör nästan ända upp på kullen. Vid P-platsen finns en orienteringsskylt.  

Ordet "Oppidium" kommer från latinet och betyder just betyder befäst kulle. Antagligen var detta en alldeles utmärkt plats att bo och försvara sig på. Det sägs att här bodde människor redan ca 600 f kr. Det var Galler som byggde sina byar så här. Senare gissar jag att Romarna tog över befästningen.
Det som är mest anslående - åtminstone för mig som inte är jätteintresserad av gamla stenhögar - är snarast landskapet nedanför kullen.

Här var förut en sumpmark som dikades ut och odlades. Området heter Étang de Montady och det var redan på 1200-talet som man dikade ut området och ledde bort vattnet via en lång akvedukt. Alla som var med i projektet fick varsin tårtbit, därav det fantastiska mönstret. Jag läste någonstans att denna samfällighet mellan odlare fortfarande existerar! Även akvedukten finns att titta på!

L´Étang de Montady - bra bild eller...?

När man tittar på Google Map på området så ser man "Etangen" från en satellit vilket inte gör den mindre ansående.
 
Det finns ett muséum uppe på kullen. Givetvis stängt när vi vardär men det fanns en hel del att titta på ändå - förutom utsikten vilket e g e n t l i g e n  var vår orsak till att åka hit. Det är uppenbart att detta var en stor by och befästning. Det finns gott om lämningar än idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: