Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

torsdag 13 juni 2013

Mediadrev mot svenska kungahuset


Jag brukar normalt inte ventilera privata reflexioner och åsikter. Detta är inte syftet med denna blogg. Men jag kan inte låta bli att reagera på hur småaktiga vi är i Sverige.

Jag har suttit och tittat på det andra av två utmärkta program om den engelska drottningen och hennes insatser och starka personlighet. Programmet är inspelat 2012 och ger en inträngande bild av statsbesök och mottagningar och även privata inblickar i hovlivet. Ett intressant program, befriande fritt från politiska pekpinnar, kritiska frågor och ifrågasättande. Programmet visar stor respekt för drottningens insatser och hennes klokhet och erfarenhet.


Som kontrast till detta visar kanal 2 i Rapport samtidigt ett inslag som kritiserar vår svenske kung för att han med egna medel och tillsammans med Statens Fastighetsverk renoverar Stenhammars slott i Sörmland. Detta är ett slott som kungen disponerar och arrenderar och där arrendatorsavtalet reglerar att renovering och underhåll skall skötas av arrendatorn. Utöver kungens egna medel har alltså Statens Fastighetsverk som äger fastigheten gått in med medel för renoveringen. Allt verkar vara en vällovlig insats av ägaren och arrendatorn (kungen) för att rädda en viktig kulturbyggnad.

Jag har samlat alla inslag som behandlar denna fråga för var och en att bedöma. Titta gärna på de olika inslagen.


Jag är ingen utpräglad rojalist. Jag tror dock att Sverige som land har stor nytta av ett kungahus ute i världen och att detta kungahus gör stor representativ nytta.
Vi gör säkert olika bedömningar men jag slås av den g i g a n t i s k a  skillnad jag upplever när jag växlar mellan TV-kanalerna och kan jämföra hur våra olika länder förhåller sig till sitt kungahus.

Trots att större delen av svenska folket har en positiv grundsyn på kungahuset finns en en ryggmärgsbetingad reflex att förhålla sig kritisk hos stora delar av journalistkåren när det gäller kungahuset. Man har tydlig politisk agenda och verkar ha bestämt sig för att jaga kungen på alla områden - även om det är småaktigt som i detta fall.

Hela frågan verkar vara en storm i ett vattenglas men SVT och Rapport verkar ta det hela och sig själva på ofantligt stort allvar - väl medvetna om den tolvtaggar-trofé det skulle innebära att fälla kungen från hans tron.

Det naturliga förhållningssättet i Sverige är att ha en kritisk hållning och försöka sätta dit kungen i intervjuer. I England har man en i många stycken fruktansvärd sensationspress men man kan ändå behandla sin drottning med respekt.

Gör gärna tankeexperimentet: Fundera på om SVT skulle ha gjort programmet om den engelska drottningen:  - Vilka kritiska vinklingar och politiska hänsynstaganden skulle man sett sig vara tvungen att göra?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: