Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

måndag 14 juli 2014

Strandridaregården i Ljugarn

Vad är Strandridare?

I takt med Svea Rikes handel ökade, så ökade också behovet av tulluppsyningsmän som skulle uppbära lagstadgade avgifter för skeppat gods.
 
På Gotland var Visby huvudhamn för allt gods. Men efter hand behövdes också tulluppsyningsmän på andra platser utefter kusten. S. k ”Strandridare” anställdes och bönderna i socknen fick i uppgift att bygga deras bostäder.

Den första strandridaren kom till Ljugarn 1728 och Strandridaregården byggdes som bostad åt honom och hans efterföljare. Sysslan som Strandridare var knappast populär hos allmogen. Tjänstgöringsperioderna var korta för att inte Strandridaren skulle bli alltför mycket bekant med den lokala befolkningen.
Arbetsuppgifterna som strandridare finns noggrant beskrivna: Strandridare åligger:

  • "...at flitigt och oförsummeligt berida deras districter och tilse at ei något oförtullat Gods vid Stranderne på förbudne ställen må inpracticeras;
  • at efterspana, om något sådant hos de wid Stranden och Siö-kanten boende kan vara uplagdt;
  • at hafwa hvakande öga på Stranden, i synnerhet då de förmärcka någre Fahrtyg i Neigden, samt fligt uppassa, hvarest de ämna lägga till lands; 
Strandridaren hade som bisyssla också rätten att sälja öl och brännvin till lokalbefolkningen.

Stranridarebostället:


De byggnader som uppfördes nere vid Ljugarns Hamn ligger väldigt vackert. De är från 1700-talet och vackert vitputsade. De ursprungliga husen är dels ett bostadshus och dels ett uthus / brygghus. Senare på 1800-talet uppfördes ett större tullhus på samma tomt som idag är ett av landets vackrast belägna Vandrarhem. 

Strandridarbostället med uthus/brygghus

Utsikt över hamnen - Stallet, idag Vandrarhemmets kök
Uyhus / Brygghus med slipsten

Brygghuset

I det mindre uthuset är det idag fossilmuseum som inrymmer en vacker samling gotländska fossiler. 


Vandrarhemmet:

Det nya tullhuset byggdes 1853 och är idag Vandrarhem i Ljugarn.Om du söker boende i Ljugarn - se mitt inlägg från 2016 och hyr av oss,,,,, Länk

Strandmuséer


I övriga uthus nere vid Ljugarns hamn finns ett par muséer.


Även härifrån är utsikten vacker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: