Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

måndag 10 oktober 2011

Vinga Fyr - höstbesök

Tillsammans med goda vänner besökte vi Vinga fyrplats längst ut bland öarna i Göteborgs skärgård. Vi hade tur med vädret (!) och fick ett mycket bra dygn som lade balsam runt själen. Det är rogivande på en "öde" ö med bara havet utanför och en fyr som lyser upp nattmörkret. 
Några bilder som jag fotograferade nu senaste besöket:

Vinga fyr och Båk,
Bruggum och Brud.
 Vinga ligger ca 10 distans väster om Göteborgs Hamn och bildar spets Västergötlands spets ut mot havet. Vinga var från början danskt (se sista bilden nedan) och på gammaldansk betyder Hvinge rasa eller larma och därmed kan kan det troligen tolkas som "ön där havet bryter, larmar och rasar".  Ön ser idag visserligen ut som en vinge. Ön består av två öar (Vinga och Gattulven) som växt samman genom landhöjningen. På 1700-talet var Gattulvsviken ett sund mellan öarna - idag en vik.

Ingången till nuvarande fyrtorn som togs i bruk 1890.
Den är ca 29 meter hög och byggd i porfyr som brutits alldeles väster om fyren.
Antalet trappsteg upp till fyrkammaren och fyrapparaten är 115 st.
Vinga omnämns i en hollänsk sjöbok vid beskrivningen av insegling till Nya Lödöse redan år 1532. Ön har sålunda gamla anor som fyr- och lotsplats. Redan i början av 1600-talet befallde Karl IX att man skulle sätta upp en båk så att sjöfarare kunde navigera. Senare under 1600-talet började ledsagare -eller lotsar - att använda Vinga som passningsställe. Det var hård konkurrens om lotsjobben och det gällde att vara så tidig som möjligt. 

Den förste båkvaktaren hette Torkel Smed och hans lön var 40 daler silvermynt. Han skulle senare följas av många fyrmästare där en kom att bli mest känd genom sin son - Evert Taube som bodde här och gick i skola på ön fram till att han var 13 år.  

Vinga Fyr och Båk på nära håll
År 1780 fick Vinga stadigvarande lotspassning på ön och det byggdes upp en liten lotsby på ön. Idag finns inga bofasta på ön. Fastigheterna ägs eller förvaltas av bl a Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket, Göteborgs Garnison och inte minst föreningen Winga Vänner som bildades i maj 1984 för att bevara byggnader och miljö på Vinga. Se  http://www.wingavanner.se/


Några bilder i solnedgången

Vinga Fyr i solnedgång
Vinga fyr - röse i solnedgång

För den som är intresserad av fyrar och fyrteknik finns en alldeles utmärkt webbsida - Svenska Fyrsällskapet. Här kan man läsa mer om Gustaf Daléns revolutionerande uppfinning med automatisk fyrbelysning. Även Wikipedia kan bidra med intressant läsning.Intill den gamla optiska telegrafen finns inristningar i berget. Här finns initialer,
bomärken och namnsköldar från gamla lotsar och sjömän. Här finns också den
intressanta inristning som bilden visar tillsamans med en stor kompassros .
Troligen härrör denna från 1550-talet (Gustav Vasas tid) och visar uttryck för viss nationalism


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: